Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

http://download.hardcoded.net/dupeguru-pe_1.11.3_amd64.deb

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy