Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

http://global-download.acer.com/GDFiles/Driver/Bluetooth/Bluetooth_Acer_7.4.0000.0095_W7x86W7x64_A.zip?acerid=634654035802480804&Step1=NOTEBOOK&Step2=ASPIRE&Step3=ASPIRE%204749&OS=ALL&LC=en&BC=ACER&SC=AAP_2#_ga=1.195737836.1971272984.1412818856

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy