Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareDownloadIndex?os=2064&softwareitem=ob-78735-1&lc=en&dlc=en&cc=us&lang=en&product=3956824

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy