Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareList?os=181&lc=en&dlc=en&cc=us&product=3879953&lang=en

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy