Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=447337&prodTypeId=321957&prodSeriesId=447351&swLang=8&taskId=135&swEnvOID=228

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy