Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

http://kinoni.com/osxdrivers

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy