Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

http://updates-http.cdn-apple.com/2019/ios/041-80040-20190722-B1E89CC8-5209-40C3-AEE9-63C29D38BDEB/iPad2,6_9.3.6_13G37_Restore.ipsw

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy