Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

http://updates-http.cdn-apple.com/2019/ios/041-80041-20190722-673B8756-0A63-4BB6-9855-ACE2381695AF/iPad2,7_9.3.6_13G37_Restore.ipsw

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy