Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

http://updates-http.cdn-apple.com/2019/ios/041-80042-20190722-68F07B91-8EA1-4A3B-A930-35314A006ECB/iPad2,3_9.3.6_13G37_Restore.ipsw

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy