Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

http://updates-http.cdn-apple.com/2019/ios/041-80044-20190722-6C65AD27-69D8-499C-BC15-DE7AC74DE2BD/iPad3,3_9.3.6_13G37_Restore.ipsw

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy