Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

http://updates-http.cdn-apple.com/2019/ios/041-80039-20190722-E632D5D2-2F3C-498F-B83F-7067D9D90B33/iPad3,2_9.3.6_13G37_Restore.ipsw

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy