Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

http://users.pandora.be/eclypse/downloads/X-Fonter-setup.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy