Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

http://www.acer.com.vn/ac/vi/VN/content/drivers

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy