Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

http://www.laptop-software.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=380

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy