Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

http://welcome.solutions.brother.com/BSC/public/files/dlf/dlf004460/brxInk5_10_304.dmg

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy