Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

http:// http://code.google.com/apis/kml/documentation/us_states.kml

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy