Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

http:// http://api.flickr.com/services/feeds/groups_pool.gne?id=322338@N20&format=rss_200&georss=1

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy