Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

http://61.28.225.57/download/find7a/FIND7WX_12_OTA_INT_006_all_svn8564.zip

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy