Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

http://61.28.225.57/download/rom%20find%20mirror/R819AS_11.A.09_OTA_INT_009_all_131010_wipe.zip

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy