Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://testcenter.duolingo.com/faq

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy