Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/default.aspx

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy