Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://updates.cdn-apple.com/2018/macos/091-65274-94327-20180709-5409BA12-7C10-11E8-84CF-4F47544C24EB/SecUpd2018-004Sierra.dmg

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy