Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://updates.cdn-apple.com/2019/macos/041-31494-20190122-BBE902D6-D788-11E8-B555-8E91F34A5CAA/SecUpd2019-001Sierra.dmg

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy