Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Remote-Desktop-Connection-frequently-asked-questions

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy