Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://windows.microsoft.com/vi-vn/windows-8/apps-windows-store-tutorial

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy