Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://worksnaps.freshdesk.com/support/articles/142505-how-to-enable-accessibility-on-mac-osx-10-9

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy