Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/vpn_client/anyconnect/anyconnect40/license/end_user/AnyConnect-SEULA-v4-x.html

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy