Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://www.gpsoft.com.au/DScripts/evalrequest.asp

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy