Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://www.download.com/Filseclab%20Twister%20AntiVirus%20V7/3000-2239_4-10674336.html?part=dl-6257588&subj=dl&tag=button

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy