Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://www.digicamsoft.com/cgi-bin/register.cgi

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy