Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=341c2ad5-8c3d-4347-8c03-08cdecd8852b&displaylang=vi

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy