Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=507D4589-CA97-4C5A-9C0F-BB9A3C68CC49&displaylang=en#filelist

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy