Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=79154fb4-c610-4a1e-811d-dfe0f1dd84d1&displaylang=vi

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy