Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://www.snapchat.com/unlock/?type=SNAPCODE&uuid=7c447d39b994453c976d251a3acd519d&metadata=01

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy