Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://www.teamviewer.com/en/download/custom-modules/index.aspx?module=QuickSupport&os=Linux

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy