Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://www.transifex.net/projects/p/adaway/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy