Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://www.typescriptlang.org/docs/tutorial.html

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy