Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://accounts.google.com/ServiceLogin?passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2FSmsAuthConfig&followup=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2FSmsAuthConfig

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy