Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://blog.codemasters.com/f1/08/f1-2016-supported-wheels/

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy