Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://businessstore.microsoft.com/en-us/create-account/signup?products=CFQ7TTC0K8P5:0001

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy