Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://chrome.google.com/webstore/detail/yowindow-weather/fanogbnclpilemkifpjeglokomebpnef

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy