Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEdoNUcyU1M2TTNQTTQ5YWhfNnhMRXc6MQ

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy