Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRUzLpPjKUB8gfRbpx-W3zDtTJ1esxaynBO7EabLNDU_BUIsxqUjsR2zkOIjDmfr_RNH24zeFMlHEIl/pubhtml

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy