Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://download.vn/thong-tu-02-2017-tt-bgddt-36766

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy