Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://download.vn/thu-tuc-cap-giay-chung-minh-nhan-dan-29689

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy