Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://download.vn/computings

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy