Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://download.bitdefender.com/windows/installer/en-us/bitdefender_isecurity.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy