Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://download.info.apple.com/Mac_OS_X/031-30887-20150813-dd50b6d0-41d6-11e5-a5eb-050f11ba098f/osxupdcombo10.10.5.dmg

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy