Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://download.microsoft.com/download/7/0/3/703455ee-a747-4cc8-bd3e-98a615c3aedb/dotNetFx35setup.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy