Chú ý url sau không thuộc download.com.vn

https://download.microsoft.com/download/7/5/4/754D6601-662D-4E39-9788-6F90D8E5C097/IE8-WindowsServer2003-x64-ENU.exe

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy